O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego, które prowadzi działalność na rzecz dzieci już ponad 100 lat w oparciu o środki pochodzące od ludzi dobrej woli, zakładów pracy oraz darowizn.

W skali kraju prowadzimy różnorodną działalność mającą na celu pomoc dzieciom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim potrzebującym.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski. Koordynuje działalność 30 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 5 Koła Specjalistyczne (4 Koła pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz jedno Koło zrzeszające rodziny zastępcze).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu:

 • prowadzi m.in. Placówkę Wsparcia Dziennego (Świetlicę TPD „Przystań”) dla dzieci na Osiedlu Kazanów gdzie opieką obejmuje około 100 uczestników,
 • wspiera rodziny zastępcze,
 • organizuje wiele imprez dla dzieci np. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,
 • prowadzi programy profilaktyczne oraz zajęcia i terapię dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
 • organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności,
 • prowadzi zbiórkę publiczną do puszek, która pozwala na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 • każdego roku organizuje wypoczynek letni dla około 1500 uczestników w
  następujących formach:
  – kolonie wypoczynkowe,
  – turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem,
  – wczasy rodzinne,
  – wyjazdy zagraniczne,
  – obozy młodzieżowe,
  – półkolonie itp.,